Slovenistična literarnovedna kašča                                                                             

 

Na gostujoča predavanja na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani vabimo literarne zgodovinarje, ki delujejo v tujini, 

domače upokojene profesorje in kolege, ki obvladujejo slovenistične teme na sosednjih oddelkih in drugih inštitucijah.  

Kekčeve poti, planinski izleti na Oddelku za slovenistiko FF v Ljubljani

1.3.2012

http://lit.ijs.si/kekceve.html  
Taras Kermauner 
 
Slovenska povojna politična dramatika
10. 5. 2007
µ http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/ucbeniki/mh/taraskermauner/index.html
· http://videolectures.net/ff07_kermauner_spp/ 
Matjaž Zupančič
 
 
24. 5. 2007
µ http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/matjazzupancic/index.html
Helga Glušič 
 
Tri srečanja z literaturo (Ciril Kosmač, 
Vitomil Zupan)
10. 12. 2007
· http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/glušič/index.htm
Gregor Kocijan 
 
Cankarjeve Podobe iz sanj
7. 1. 2008
µ http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/gregor kocijan/index.html
Janez Vrečko
Branje Kosovelovih Konsov
11. 2. 2008
µ http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/vrečko o kosovelu/index.html
Marija Mitrović
 
 
Prešuštnica in domovina: Biblija, Cankar, 
Kiš -- medbesedilni odnosi
25. 2. 2008
µhttp://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/marija mitrović/index.html

 

 Marko Juvan
 
 Hommage Borisu Paternuju ob 80-letnici
 3. 10. 2006
· http://www.youtube.com/watch?v=oIViRrBxDbw
Aleš Bjelčevič   diskutira po predavanju Borisa Paternuja 3. 10. 2006 ·http://www.youtube.com/v/i1Qy6ixs8mU
    slovenisti pojejo (ob 80-letnicah Franca Zadravca, Borisa Paternuja in Jožeta Toporišiča) 3. 10. 2006 ·http://www.youtube.com/watch?v=q2cDA0pxey0
    ljubljanski slovenisti delajo bolonjo 28. 6. 2006 ·http://www.youtube.com/watch?v=2dkuoXARx5E
    domačin iz Granta nad Baško grapo pripoveduje 12. 2. 2006 ·http://www.youtube.com/watch?v=7wYpLHeFpU0
    Dušan Čop pripoveduje 26. 5. 2006 ·http://www.youtube.com/watch?v=SX-DGBJrZuQ
 
Drugo
Janez Zor 
Anekdote iz slavističnega študija 
(ob proslavi 80-letnice)
9. 6. 2006
· http://www.youtube.com/results?search_query=janez+zor&search_type=
Boris Paternu
Predavanje ob 80-letnici
 3.10.2006
µ http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/paternu/dr%20Boris%20Paternu/index.html
Franc Zadravec
Predavanje ob 80-letnici
 2.10.2006
µhttp://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/oktogezimi/index.html 
Jože Toporišič
Predavanje ob 80-letnici
9.10.2006
µhttp://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/toporišič/akad. prof. dr. Jožet Toporišič/index.html
Žalna seja za prof. dr Bredo Pogorelec | 16. 10. 2006 µhttp://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/Žalna%20%20Pogorelec/index.html  
Otvoritev razstave o Marji Boršnik 24. 1. 2006 µhttp://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/Marja/Marja/index.html
Portreti učiteljev in asistentov na ljubljanski slavistiki   µhttp://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/slike.html
 

Ideja in postavitev strani MAtjaž Rebolj, spiritus agens SLK  prof. dr Miran Hladnik

postavljeno marca 2008, zadnja redakcija 6.3.2008

obiskov po 5. marcu 2008:

Creative Commons License
To delo je ponujeno podCreative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco