Ciklus predavanj

KULTURA SOŽITJA

 Filozofska fakulteta 2006 -

 

možnost sožitja med različnimi skupnostmi v luči problematike ambruškega konflikta  21. novembra 2006

OMBUDSMAN MATJAŽ HANŽEK 21. februarja 2006

BORIS PAHOR _ PRIČEVALEC NAŠEGA ČASA 15. MARCA 2007

BRUNO NETTL-COPING WITH THE »OTHER« 19. april 2007

DAN TAJSKE KULTURE, 31.maja 2007

Podoba »Turka« na ozemlju današnje Slovenije in podoba »Franka« v Osmanskem cesarstvu, 27.-30. 9. 2007

Politična misel Hannah Arendt  - prof. dr. Helgard Mahrdt (Univerza v Oslu) 6. 12. 2007

 

 

 

 

 

 

 
 

obiskov po 8. decembru 2006:

mrfecit 2006 , januar 2007

Creative Commons License To delo je licencirano s Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco