Predavanja v letu 2009/2010 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  
1 Vednost

7.9.2009

 
2 Nejasnost  
3 Estetska sodba pri Vebru  
4 Resnica  
5 Noč čarovnic in pomen  
6 Naperjenost in razmerja  
7 Vesela filozofija  
8 Moje učiteljice  
9 Dogovor  
10 Enakost  
11 Enakost in smisel  
12 Lepi vzorci  
13 Zgradba spoznavnega sveta  
14 Zaznavanje  
15 Ubožni realizem  
16 Moralne sodbe, intuicija in moralna načela

(Vojko Strahovnik)

 
17 Ubožni realizem II. del  
18 Posredno ujemanje  
19 Posredno ujemanje  
20 Oblikovna vsebina  
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37