Predavanja v letu       2010/2011  
1 Indijanci Shujševalna kura  
2 O duševni vzročnosti  
3 How Does Mind Matter  
4 Monizem  
5 Moč eksistenčnega monizma  
6 Opora zdravemu razumu  
7 Ontološka soba  
8 Seppo Sajama  
9 Onkraj Meinongove džungle  
10 O najstvih  
11 Dejanskost pripovedi  
12 Spoznavna razsežnost  
13 Pesmi Milan Dekleva  
14 Nizki apriori  
15 Zavestna naperjenost  
16 Določena vsebina  
17 Čezsvetna zanesljivost  
18 O spoznavni varnosti

predava dr Danilo Šuster

 

 
19 Obvladana nejasnost  
20 O moralnih dilemah  
21 Za čezsvetno zanesljivost  
22 Dvom o notranjem svetu  
23 Spoznavni niz in zmožnost  
24 Prostor, čas in vednost  
25