Prejemniki Prešernove nagrade Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2011/2012

Spoštovani  nagrajenke in nagrajenci!

Kot prejemniki Prešernovih nagrad za študente pripadate tisti vrsti raziskovalcev, ki se še znajo čuditi in raziskovati iz čiste radovednosti. Svojega raziskovalnega dela niste razumeli kot  preprost linearen vzpon k dokončni resnici, ampak kot zavzeto kroženje okrog nje, kjer je vsak korak pomenil novo spoznanje, ki je   na novo odstiralo sam predmet obravnave.
Zahvala gre tudi vašim mentorjem, ki so dopuščali različnost mnenj, interpretacij in metod. Samo odprtost  profesorjev, ki vnaprej zavračajo eno samo in absolutno resnico, hkrati pa ne dopuščajo površnosti in neznanja,  lahko pripelje do dobrih rezultatov.
Zato vam in vašim učiteljem za vaše raziskovalne dosežke iskreno čestitam.

red. prof. dr. Janez Vrečko

Oddelke za primerjalno književnost in literarno teorijo

 

Barbara Balantič za delo Češki pregovori, njihove slovenske ustreznice, pomen in izvor (Oddelek za slavistiko; mentorica: doc. dr. Petra Stankovska),

Matej Blatnik za delo Vegetacijske značilnosti izbranih melišč na območju slovenskih Alp (Oddelek za geografijo; mentor: doc. dr. Blaž Repe)

Nejc Boljka za delo Zgodovina prehrambnih lobijev 20. in 21. stoletja: Socialne posledice spremenjenega načina pridelave, distribucije in prehranjevanja za človeka (Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo; mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in red. prof. ddr. Rudolf Rizman),
 

Mojca Ferlič in Maruša Naglič za delo Razvoj in evalvacija treninga socialnih veščin (Oddelek za psihologijo; mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj),
 

Ignac Fock za delo »Mémoires d'un fou« de Flaubert entre autobiographie et fiction (Flaubertovi »Spomini nekega norca« med avtobiografijo in fikcijo) (Oddelek za romanske jezike in književnosti; mentorica: doc. dr. Katarina Marinčič)

Maruša Gantar za delo Janez Šubic in njegova cerkvena dela (Oddelek za umetnostno zgodovino; mentorica: doc. dr. Beti Žerovc)
 
Martin Horvat za delo Problem in vloga Brezmejnega pri Melisu (Prevod fragmentov in komentar) (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za filozofijo; mentorja: red. prof. dr. Marko Marinčič in red. prof. dr. Franci Zore)
 
Gašper Jakovac za delo Ideologija absolutizma v zgodovinski trilogiji Henrik VI. Williama Shakespeara (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: izr. prof. dr. Vid Snoj in doc. dr. Marko Štuhec)

Simona Laknar za delo Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za slovenistiko; mentorici: izr. prof. dr. Jana Kalin in red. prof. dr. Boža Krakar Vogel)

Tina Košir Mazi za delo Bhagavadgita med književnostjo in filozofijo (Oddelek za filozofijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: red. prof. dr. Maja Milčinski in red. prof. dr. Boris A. Novak)

Manca Noč za delo Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; mentorica: red. prof. dr. Maja Žumer)

Maruša Obreza za delo Ledinska hišna imena v vasi Selšček (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Vera Smole, somentor: doc. dr. Matej Šekli)

Sanja Orlač za delo U- topos tujčeve razlike (Oddelek za sociologijo; mentorica: red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat)

Dejan Pacek za delo Katoliška akcija v ljubljanski, lavantinski in goriški (nad)škofiji (Oddelek za zgodovino in Teološka fakulteta UL; mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Matjaž Ambrožič)

Nina Petek Črnjanski rokopis – jezikovna in vsebinska analiza slovenskih priimkov, ženskih osebnih imen in molitve (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Irena Orel)

Mirjana Plantan za delo Identiteta slovenskega prostora v popularni glasbi (Oddelek za geografijo; mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič)

Anže Sobočan za delo Izdelava baze izrazov za kitajsko-slovenski, slovensko-kitajski čebelarski terminološki slovar (Oddelek za azijske in afriške študije; mentorica: doc. dr. Mateja Petrovčič)
 
Marko Sraka za delo Radiokarbonska in kulturna zaporedja v 5. tisočletju pr. n. št. na prostoru celinske Slovenije (Oddelek za arheologijo, mentor: red. prof. dr. Mihael Budja)

Mirko Starčević za delo Fear and Influence (A Belated Poet's Ontological Agon with a Poetical Precursor)/Strah in vplivanje (Ontološki boj zapoznelega pesnika s prehodnikom) (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko; mentor: red. prof. dr. Uroš Mozetič)

Primož Trdan za delo Preoblikovanje zvrsti v Koncertu za violino in orkester Janeza Matičiča (Oddelek za muzikologijo; mentor: doc. dr. Gregor Pompe)

Marko Weilguny za delo Diafora, mistična zavest in možnost odnosa, Primerjava nekaterih vidikov filozofije Martina Bubra in Willigisa Jägra (Oddelek za filozofijo; mentor: izr. prof. dr. Borut Ošlaj)

Gaja Zager Kocjan za delo Veljavnost implicitnega koncepta osebnosti, merjenega s testom implicitnih asociacij (Oddelek za psihologijo; mentorica: doc. dr. Andreja Avsec, somentor: red. prof. dr. Valentin Bucik)
   


MR fecit december 2012

Posnel in postavil Matjaž Rebolj, Multimedijska podpora FF

obiskov po 11.12. 2012::

Creative Commons License
To delo je ponujeno podCreative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija licenco